Terminy załatwiania spraw

TERMINY ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Podstawa prawna: art 26 pkt 3, 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114)

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Podstawa prawna: art 20 pkt 4, 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.)

 

 

W okresach innych niż wyżej wymienione obowiązują przepisy KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ART 35 § 3, § 5 tj.

 

“Załatwianie sprawy [...] powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca”

“Do terminów [...] nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu”