www.bip.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Piątek 18.04.2014

zaawansowane
  KWIECIEŃ 2014 R.
Harmonogram wypłat w kasach MOPS w KWIETNIU 2014r.
03.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe A, B, C, D, E, F, G za m-c MARZEC I KWIECIEŃ
04.04. Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe H, I, J, K za m-c MARZEC I KWIECIEŃ
07.04. Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe L, Ł, M, N za m-c MARZEC I KWIECIEŃ
08.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe O, P, R za m-c MARZEC I KWIECIEŃ , Wynagrodzenie za sprawowanie opieki Dodatki mieszkaniowe, Dodatek energetyczny A - Ż
09.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe S, Ś za m-c MARZEC I KWIECIEŃ
10.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe T, U, W, Z, Ź, Ż za m-c MARZEC I KWIECIEŃ
11.04 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A,B,C,D,E,F
14.04 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny G,H,I,J,K
15.04 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny L,Ł,M,N,O,P Rodziny zastępcze A - Ż
16.04 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny R,S
17.04 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny T,U,W,Z,Ź,Ż
18.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe , dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c MARZEC I KWIECIEŃ - LISTA DODATKOWA
22.04 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
23.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe ,dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c MARZEC I KWIECIEŃ - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
24.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c MARZEC I KWIECIEŃ - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
25.04 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c MARZEC I KWIECIEŃ - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA

 


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 842996

Zaokrąglony róg prawy