www.bip.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

Wtorek 29.07.2014

zaawansowane
  LIPIEC 2014 R.
Harmonogram wypłat w kasach MOPS w LIPCU 2014r.
04.07. Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe A, B, C, D, E, F, G za m-c CZERWIEC I LIPIEC
07.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe H, I, J, K za m-c CZERWIEC I LIPIEC
08.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe L, Ł, M, N za m-c CZERWIEC I LIPIEC
09.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe O, P, R za m-c CZERWIEC I LIPIEC , Dodatki mieszkaniowe, Dodatek energetyczny A - Ż
10.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe S, Ś za m-c CZERWIEC I LIPIEC
11.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe T, U, W, Z, Ź, Ż za m-c CZERWIEC I LIPIEC
14.07 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A,B,C,D,E,F
15.07 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny G,H,I,J,K
16.07 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny L,Ł,M,N,O,P Rodziny zastępcze A - Ż
17.07 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny R,S,Ś
18.07 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny T,U,W,Z,Ź,Ż
21.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe , dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c CZERWIEC I LIPIEC - LISTA DODATKOWA
22.07 Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
23.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe ,dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c CZERWIEC I LIPIEC - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
24.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe ,dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c CZERWIEC I LIPIEC - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
25.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe ,dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c CZERWIEC I LIPIEC - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA
28.07 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe ,dodatek energetyczny, dodatki mieszkaniowe A - Ż za m-c CZERWIEC I LIPIEC - LISTA DODATKOWA Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny A - Ż - LISTA DODATKOWA

 


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 920247

Zaokrąglony róg prawy